Zmluvy, faktúry a objednávky

Faktúry a objednávky sú zverejnené tu:  Faktúry a objednávky

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 24092021 Darovacia zmluva 300,00 s DPH 24.06.2021 ALDAN, s.r.o. Nižná Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 01342/2021 Zmluva o bezplatnom prevode správy hnuteľného majetku ŽSK 4 422,70 s DPH 22.06.2021 Spojená škola Medvedzie Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 01426/2021 Darovacia zmluva 384,62 s DPH 15.06.2021 GAFA AUTO Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva OU-ZA-OSI-2021/019889-011 Zmluva o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže vyhlásenej MŠVVaŠ SR 3 716,00 s DPH 15.04.2021 MV SR OkÚ Žilina - odbor školstva Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 12042021 Darovacia zmluva - meracie prístroje 2 310.00 s DPH 12.04.2021 Rodičovská rada pri Spojenej škole v Nižnej Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 09042021 Darovacia zmluva - knihy 101,17 s DPH 09.04.2021 Rodičovská rada pri Spojenej škole v Nižnej Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 1/2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a PO - s DPH 23.03.2021 Juraj Olejník - JuOI Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva ZO/2021F25647-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 1 320,00 s DPH 12.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o.. DUETT Business Residence Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 01/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov č, 01/2021 267,09 s DPH 04.01.2021 Autoškola Ladislav Húska Autoškola Ladislav Húska Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 01/2021 Zmluva o vykonaní a úhrade za poskytované služby 1 194.96 s DPH 17.12.2020 Juraj Olejník - JuOI Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 01695/2020 Zmluva o tanečnom programe 972,00 s DPH 26.10.2020 BD-production, s.r.o. Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 658/2020/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 46 065,00 s DPH 21.10.2020 Žilinský samosprávny kraj Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 01493/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1 200,00 s DPH 21.09.2020 Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 01392/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov č, 01/2020 781,52 s DPH 21.09.2020 Branislav BALKO - RIA Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 008/2020 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v budove Dome kultúry v Nižnej č. Z-008/2020 500,00 s DPH 04.07.2020 Obec Nižná Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 01/06/2020 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku ŽSK 5 177,18 s DPH 30.06.2020 30.06.2020 Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 410/2020/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 600 004,79 s DPH 29.06.2020 Žilinský samosprávny kraj Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 411/2020/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 63 000,00 s DPH 29.06.2020 Žilinský samosprávny kraj Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 1/2020 Zmluva o dielo "Komunikácie, spevnené plochy" 16 011,54 s DPH 05.06.2020 STAVINEK s.r.o. Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 03082020 Zmluva o poskytnutí finančného daru 360,00 s DPH 11.03.2020 11.03.2020 Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ Spojenej školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/103