Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, 

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Po vyplnení prihlášku vytlačte, podpíšte a pošlite poštou. Súčasťou tejto prihlášky je "Prihláška na štúdium v Strednej škole so známkami zo Základnej školy - túto posiela ZŠ", ktorú žiak navštevoval. V prípade otázok volajte na tel. č. 043 5381 581 Spojená škola Nižná

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: