• Novinky

     • Stravovanie a ubytovanie žiakov školy

      1. Rodičia uhradia stravu na číslo účtu:

      SK52 8180 0000 0070 0048 8466

      - variabilný symbol je „Identifikačné číslo žiaka“

      - do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko, triedu žiaka !

      2.) Obedy žiaci na celý mesiac ( 20 dní) = 32,60 ( 1,63 € obed)

      ½ mesiaca ( 10 dní) = 16,30 ( 1,63 € obed)

     • Bankový účet - strava a ubytovanie

      Od 01.07.2015 sa mení úhrada za:

      stravu na účet : SK52 8180 0000 0070 0048 8466

      ubytovanie DM na účet : SK49 8180 0000 0070 0048 8423

      Prehľadnejšia evidencia úhrad.

      Preplatky a nedoplatky za stravné sa vyučtovávajú raz ročne v mesiaci júl, preplatok sa posiela na účet, z ktorého bola platba prijatá alebo cez poštovú banku.

     • Telefonovanie cez automatickú predvoľbu do SŠ Nižná

      Telefonovanie cez automatickú predvoľbu do SŠ Nižná - Obrázok 1

      Volanie cez automatická predvoľba +4214355057 klapka,.+4214337091 klapka.

      Po vytočení tejto predvoľby a pridaním klapky, voláte bez spojovateľky na telefónnu linku v Spojenej škole.

      V UTO stačí. 55057 klapka alebo 37091 klapka. Cez mobil a z iných UTO platí vyššie uvedená predvoľba..

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Pondelok 5. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje