Zmluvy, faktúry a objednávky

Faktúry a objednávky sú zverejnené tu:  Faktúry a objednávky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 275/18 Dodatok č. 3 k zmluve o likvidácii odpadu 40,00 s DPH 30.06.2017 COR Waste s.r.o. Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 274/18 Dodatok č. 2 k zluve o likvidácii odpadu 40,00 s DPH 30.06.2016 COR Waste s.r.o. Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 1662/18 Dohoda o spolupráci 0,00 s DPH 17.09.2018 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 233/18 Zmluva o partnerstve s DPH 18.01.2018 Centrum vedecko-technických informácií Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 2003/18 Zmluva o dielo 370,00 s DPH 08.11.2018 Cultura Humana, o. z. Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 901/18 Darovacia zmluva s DPH 10.05.2018 HS-ELECTRONIC Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 1197/18 Darovacia zmluva 8 293.40 s DPH 21.05.2018 Ing. Peter Smolár Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva NO IJ 2018 20 0,00 s DPH 28.09.2018 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 1972/18 Zmluva o spracovaní údajov 0,00 s DPH 25.05.2018 International Education Society Ltd., Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 223/18 Zmluva o zabezpečení BOZP a PO 99.58mesačne s DPH 22.12.2017 Juraj Olejník JUOL Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 258/18 Darovacia zmluva s DPH 01.02.2018 Ján Džubek Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 12-066/2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny EL NN 30 000.00 s DPH 21.08.2018 KOMTERM Slovensko, a.s. Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 2168/18 Dodatok 1/2018 k zml. č. TE 02-066/06 s DPH 19.12.2017 Komterm Slovensko a.s. Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 824/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov 267.-mesiac s DPH 03.04.2018 Ladislav Húska Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 2229/18 Duálne vzdelávanie 0,00 s DPH 31.12.2018 MTS, s.r.o. Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 377/18 Zmluva o organizovaní súťaže 3 700,00 s DPH 27.03.2018 MV SR OÚ Žilina, odbor školstva Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 1971/18 Nadácia Kia Motors Slovakia 497,34 s DPH 05.11.2018 Nadácia Kia Motors Slovakia Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 1393/18 poskytnutie finančného daru 270,00 s DPH 08.06.2018 Nadácia Petit Academy Spojená škola Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 1945/17 Zmluva o poskytnutí finančného daru 189,00 s DPH 17.10.2017 Nadácia Petit Academy Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
Zmluva 170/18 Zmluva o poskytnutí finančného daru 160,00 s DPH 25.01.2018 Nadácia Petit Academy Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/44