Navigácia

Navigácia

  • Stravovanie a ubytovanie žiakov školy

   1. Rodičia uhradia stravu na číslo účtu:

                                                              SK52 8180 0000 0070 0048 8466

    

               - variabilný symbol je „Identifikačné číslo žiaka“

               - do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko, triedu žiaka !

    

   2.) Obedy žiaci na celý mesiac ( 20 dní)       = 24,80  € ( 1,24 € obed / žiak z tejto sumy je 0,05 na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni čl. VII odst.2 VZN 50/2018)

                                  ½  mesiaca ( 10 dní)        = 12,40  ( 1,24 € obed / žiak z tejto sumy je 0,05 na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni čl. VII odst.2 VZN 50/2018)

    

   3.) Strava ubytovaného žiaka v školskom internáte na mesiac = 59,00 €/mesiac  z toho:

                                                                                                 a to:     raňajky –         0,76 € / deň z tejto sumy je 0,05 na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni čl. VII odst.2 VZN 50/2018

                                                                                                             obed -             1,24 € / deň z tejto sumy je 0,05 na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni čl. VII odst.2 VZN 50/2018

                                                                                                             večera -           0,95 € / deň z tejto sumy je 0,05 na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni čl. VII odst.2 VZN 50/2018

                                                                                                                                    =====

                                                                                                                                    2,95 € / deň

    

   Pri nezaplatení stravy  (nedostatočnom kredite) nebude možné objednať stravu!

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ubytovanie žiaka v Školskom internáte - 15,00 € ubytovanie / mesiac na účet:

                                                                          SK49 8180 0000 0070 0048 8423

   Vyššie uvedenú sumu je nutné zaplatiť do 25. predchádzajúceho mesiaca, táto suma bude pripísaná na účet žiaka od 1. nasledujúceho mesiaca.

    

               Ak žiak ubytovaný v školskom internáte nebude mať zaplatené stravu a ubytovanie

   k 01. dňu v mesiaci škola si vyhradzuje právo žiakovi neposkytnúť dané služby. 

   4.) Strava žiakov a zamestnancov školy sa realizuje cez internetovú stránku  www.ssnizna.edupage.org

   Prihlasovacie mená  a heslá sú priložené k vašej zložke. Bližšie informácie sú uvedené na vyššie uvedenej stránke – Informácie, Stravovací systém, žiacka knižka.

   Prihlasovacie meno a heslo je vygenerované a slúži Vám počas celého štúdia Vášho dieťaťa preto je potrebné si ho uschovať!

   5.) zúčtovanie platieb sa vykoná k 30. 06. daného roku. Rozdiel sa preúčtuje na účet z ktorého platba prišla.

  • Pokyny pre nastupujúcich žiakov

   Pokyny pre žiakov nastupujúcich do prvých ročníkov v školskom roku 2018/2019

  • Zmena zvonenia

   Zmena zvonenia - Obrázok 1

  • Inštruktážne videá

   28. 5. 2014

   Tu si môžete pozrieť inštruktážne videá k elektronickej triednej knihe: Inštruktážne video

    

  • Bankový účet - strava a ubytovanie

   19. 6. 2015

   Od 01.07.2015 sa mení úhrada za:

   stravu na účet : SK52 8180 0000 0070 0048 8466

   ubytovanie DM na účet : SK49 8180 0000 0070 0048 8423

   Prehľadnejšia evidencia úhrad.

   Preplatky a nedoplatky  za stravné sa vyučtovávajú raz ročne v mesiaci júl,  preplatok sa posiela na účet, z ktorého bola platba prijatá alebo  cez poštovú banku.

  • Telefonovanie cez automatickú predvoľbu do SŠ Nižná

   1. 9. 2013

   Telefonovanie cez automatickú predvoľbu do SŠ Nižná - Obrázok 1

   Volanie cez automatická predvoľba +4214355057 klapka,.+4214337091 klapka.

   Po vytočení tejto predvoľby a pridaním klapky, voláte bez spojovateľky na  telefónnu linku v Spojenej škole.

   V UTO stačí. 55057 klapka alebo 37091 klapka. Cez mobil a z iných UTO platí vyššie uvedená predvoľba..

  • Návod - prihlásenie od stravovacieho systému a žiackej knižky.

   Inštruktážny súbor k prhláseniu na edupage stránku - Prihlasenie_na_edupage220615.pdf

   Pozorne si preštudujte a dodržujte usmernenia pri prihlasovaní a odhlasovaní stravy. 

   - používate www.ssnizna.edupage.sk alebo  www.ssnizna.edupage.org 

   - objednávanie stravy na viac dní, pokiaľ to umožnuje jedálny lístok,

   - alebo si u vedúcej školskej jedálne požiadajte, aby bol preddefinovaný odber stravy a vy si budete len odhlasovať stravu

   Elektronický objednávací systém je zraniteľný a pri jeho výpadku, či zo strany ASC modulov, poskytovateľa internetu alebo našej, nestane sa, že stravník si nemohol objednať jedlo z dôvodu  nefunkčnosti internetového spojena, neprešla korektne synchronizácia stravovacieho systému - nemá objednávku - objedávka na poslednú chvíľu.

   Ďakujem za dodržiavanie stanovených podmienok, ak by nastal aj tak problém, je to potrebné riešiť cez vedenie školy.

   Správca stravovacieho systému. 

     

  • Vznik tejto www stránky

   Vznik tejto www stránky

   Táto stranka slúži na elektronické objednávanie stravy z hociktorého miesta, kde je možnosť sa pripojiť na internet. Okrem toho slúži na informácie pre žiakov a rodičov našej školy.

  Novinky

  Kontakt

  • Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
   Hattalova 471
   027 43 Nižná
  • 421435381 405, 5381 581
   4214355057-klapka
   4214337091-klapka

  Fotogaléria