Navigácia

 • Prechod na nový stravovací systém od aSc agendy

  27. 10. 2017

  Od 1.11.2017 prechádza Spojená škola na nový stravovací systém od aSc agendy.

  Technické veci / prihlasovanie, odhlasovanie, nemá prístup ku strave /  
  technik Ján Janouš.

  Kontakt: email: technici@ssnizna.sk

                telefón: 0435505757.0433709157 v pracovnej dobe od 6:00 do  14:00 hod.

  Finančné / platby prijaté, vrátenie preplatkov /, Ing. Roman Javorek

                email: roman.javorek@ssnizna.sk

                telefón: 0435505722.0433709122 v pracovnej dobe od 6:00 do  14:00 hod.

  Preplatky, nedoplatky v školskej jedálni, pani Pavlína Macurová

                telefón: 0435505759.0433709159 v pracovnej dobe od 6:00 do  14:00 hod.

  Platby za stravu sa platia mesiac vopred do 25.mesiaca / príklad, v auguste do 25.8. rok - na mesiac september / . Všetky platby po tomto dátume sú platby na nový mesiac / platby na účte školy musia byť do konca mesiaca,  napríklad augusta /. Ak stravník nebude mať kredit, nemôže odoberať stravu. Kredit cez školský rok je len priebežná informácia pre stravníka. Kredit je dôležitý na konci školského roku, podľa ktorého si skontrolujete vrátený preplatok. 

  Pre stravovací systém sú stanovené pevné platby a nie čiastkové/ pevná platba napríklad 23,80 € za mesiac, nie platba napríklad 10 €, potom sa stane, že ste neplatič /. Nový stravovací systém si to stráži.

  Pevné platby na mesiac:

  Obed: 23,80 €

  Celodenná strava / internát /: 56,00 €

  Ubytovanie / internát /: 13,28 €

  Bankové účty:

  stravu na účet : SK52 8180 0000 0070 0048 8466

  ubytovanie DM na účet : SK49 8180 0000 0070 0048 8423

  Preplatky za stravu sú za školský  a nie za kalendárny rok / od 1.9. rok do 30.6. rok /. Vrátenie preplatkov na aktuálny účet, z ktorého prichádzajú platby. Nie je dobré meniť účet v priebehu školského roku. Ak sa zmení, je potrebné dopredu na to upozorniť.

  Údaje pre rýchle a správne priradenie platby: variabilný symbol, pomocné v poznámke pre príjemcu meno a priezvisko študenta, trieda.

  Ďakujeme za pochopenie. 

   

 • Zmena zvonenia

  Zmena zvonenia - Obrázok 1

 • Inštruktážne videá

  28. 5. 2014

  Tu si môžete pozrieť inštruktážne videá k elektronickej triednej knihe: Inštruktážne video

   

 • Bankový účet - strava a ubytovanie

  19. 6. 2015

  Od 01.07.2015 sa mení úhrada za:

  stravu na účet : SK52 8180 0000 0070 0048 8466

  ubytovanie DM na účet : SK49 8180 0000 0070 0048 8423

  Prehľadnejšia evidencia úhrad.

  Preplatky a nedoplatky  za stravné sa vyučtovávajú raz ročne v mesiaci júl,  preplatok sa posiela na účet, z ktorého bola platba prijatá alebo  cez poštovú banku.

 • Platby za stravu

  6. 12. 2013

  Prosíme, uhrádzať platbu za stravu študentovi v čiastkách pevne stanovených

  23,80 € - celý mesiac

  11,90 € - pol mesiaca

  a nie čiastky 18,60 €, 9,20 €.

  Informácie na internete, stravovacia stránka, sú len informatívne.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Hodnota stravného lístka pre študentov Spojenej školy Nižná.

  1. 9. 2013

  Raňajky: 0,71 € , Obed: 1,19 € ,Večera: 0,90 €

 • Oznam pre študentov Spojenej školy Nižná - Stravovanie

  22. 6. 2015

  Upozornenie pre rodičov a študentov.

  Platba za stravu a  ubytovanie.

  Ubytovaní študenti na školskom internáte a ostatní študenti platia poplatky na účet školy prevodným príkazom z účtu, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe poštovou poukážkou sa študent preukáže u vedúcej školskej jedálne SŠ Nižná p. Macurovej ústrižkom z poštovej poukážky o uhradení platby, aby sa urýchlilo zapísanie.platby do stravovacieho systému.

  Študent našej školy má v stravovaní kreditný systém.

  Čo je kredit? Je to finančná čiastka, ktorá je nahratá študentovi po príchode platby na účet školy.

  Ak rodič uhradí platbu do 25. dňa v aktuálnom mesiaci, bude stravníkovi naplnený kredit až v nasledujúcom mesiaci, napr. platba do 25.11.2013 naplní kredit na mesiac december 2013.

  Pri  úhradách používajte správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený každému študentovi školy. V poznámke uveďte jeho meno, priezvisko a triedu žiaka nie údaje platiteľa. Ak nebudú splnené podmienky úhrady, platba bude vrátená späť na účet.

  Od študenta si pýtajte prihlasovacie údaje, aby ste vedeli skontrolovať aktuálny odber stravy, známky a dochádzku. V prípade straty uvedených údajov je možné tieto získať v kancelárii technikov.

  Zmeny v stravovacom systéme.  

  Študenti, ktorí sa stravujú v školskej jedálni majú v stravovacom systéme automaticky predvolené objednanie stravy na každý deň školského vyučovania. Ak ju študent nemôže odobrať z dôvodu nemoci, alebo inej neprítomnosti, musí si túto zo systému odhlásiť. Ak si žiak zabudne stravu odhlásiť, berie sa to ako odobratá strava a bude mu riadne účtovaná.

  Zostatok kreditu z aktuálneho mesiaca sa prenáša do nasledujúceho mesiaca.

  Ak študent bude dlhodobo neprítomný, tak je potrebné kontaktovať vedúcu školskej jedálne, aby deaktivovala jeho účet. Pri nástupe do školy je potrebné vopred upozorniť vedúcu ŠJ, aby aktivovala jeho účet, čo mu umožní odhlasovanie zo stravy.

 • Telefonovanie cez automatickú predvoľbu do SŠ Nižná

  1. 9. 2013

  Telefonovanie cez automatickú predvoľbu do SŠ Nižná - Obrázok 1

  Volanie cez automatická predvoľba +4214355057 klapka,.+4214337091 klapka.

  Po vytočení tejto predvoľby a pridaním klapky, voláte bez spojovateľky na  telefónnu linku v Spojenej škole.

  V UTO stačí. 55057 klapka alebo 37091 klapka. Cez mobil a z iných UTO platí vyššie uvedená predvoľba..

 • Návod - prihlásenie od stravovacieho systému a žiackej knižky.

  Inštruktážny súbor k prhláseniu na edupage stránku - Prihlasenie_na_edupage220615.pdf

  Pozorne si preštudujte a dodržujte usmernenia pri prihlasovaní a odhlasovaní stravy. 

  - používate www.ssnizna.edupage.sk alebo  www.ssnizna.edupage.org 

  - objednávanie stravy na viac dní, pokiaľ to umožnuje jedálny lístok,

  - alebo si u vedúcej školskej jedálne požiadajte, aby bol preddefinovaný odber stravy a vy si budete len odhlasovať stravu

  Elektronický objednávací systém je zraniteľný a pri jeho výpadku, či zo strany ASC modulov, poskytovateľa internetu alebo našej, nestane sa, že stravník si nemohol objednať jedlo z dôvodu  nefunkčnosti internetového spojena, neprešla korektne synchronizácia stravovacieho systému - nemá objednávku - objedávka na poslednú chvíľu.

  Ďakujem za dodržiavanie stanovených podmienok, ak by nastal aj tak problém, je to potrebné riešiť cez vedenie školy.

  Správca stravovacieho systému. 

    

 • Dôležité upozornenie pre zamestnancov a ostatných stravníkov v ŠJ SŠ Nižná.

  Dôležité upozornenie pre zamestnancov a ostatných stravníkov v ŠJ SŠ Nižná. - Obrázok 1

  Problémy s ISIC a školskou kartou riešte s technikom na škole.Po konzultácii z technikom  prevedie výmenu  p. Bc. Bedrichová..

  Problémy s prihlasovaním na stránku školy (stravovanie, známky ...), riešte v kancelárii technikov pri laboratóriu 4 vypočtová technika, alebo problém nahlásiť na email: technici@ssnizna.sk.

  Podrobnosti o úhrade stravy a kreditu na stravovacej stránke podá vedúca školskej jedálne.

 • Vznik tejto www stránky

  Táto stranka slúži na elektronické objednávanie stravy z hociktorého miesta, kde je možnosť sa pripojiť na internet. Okrem toho slúži na informácie pre žiakov a rodičov našej školy.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
  Hattalova 471
  027 43 Nižná
 • 421435381 405, 5381 581
  4214355057-klapka
  4214337091-klapka

Fotogaléria