Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglická konverzácia pre maturantov Zlepšenie komunikácie a slovnej zásoby
Anglický jazyk pre maturantov 1 Príprava na maturitnú skúšku z AJ
Anglický jazyk pre maturantov 2 Príprava šrudentov na maturitnú skúšku
Audio sústavy v automobiloch Oboznámenie sa s problematikou ozvučenia
Autoelektronika Oprava a diagnostika elektroniky motorového vozidla
Čitateľský krúžok Rozšírenie obzorov v literatúre
Čo chcem, čo viem, čo môžem Vzdelávací program "Medzinárodná cena vojvodu"
Dejiny výtvarnej kultúry Príprava na prijímacie skúšky
Divadelný krúžok Nácvik divadelného predstavenia
Dobrovoľníctvo Dobrovoľnícka činnosť v mimoškolskej organizácii
Domáci majster 1 Opravy, zapojenia el.zariadení v domácnosti a iných zar.
Domáci majster 2 Práca s drevom, doplnky do domácnosti
Doučovanie z matematiky Príprava žiakov na maturitnú skúšku
Energetika Prehlbovanie vedomostí v oblasti energetiky
Finančná gramotnosť Menežovanie osobných a podnikových financií
Futbal Príprava študentov na reprezentáciu školy
Kreativita mladých Schopnosť spoznávať predmety a zmysluplne ich používať
Krúžok regionálnej histórie Poznávanie histórie nášho regiónu Orava
Návrhové a simulačné programy Eagle a MultiSIM
Počítačová grafika Tvorba reklamnej grafiky
Programovanie mikropočítačov Programovanie mikropočítačov
Programovanie PLC automatov Obnovenie a následné programovanie výrobnej linky
Programovanie RJ v automobiloch Učenie o programovaní autodiagnostiky a RJ jednotiek
Relaxačno pohybové aktivity Fitnes, Jóga
Rozvoj špecifických funkcií žiakov so ŠVVP Práca s integrovanými žiakmi
Rozvoj tvorivosti a estetíckeho cítenia Príprava na stredoškolskú činnosť
Sieťové technológie CISCO Kurzy sieťovej akadémie CISCO
Športové hry Relaxácia
Športové všeličo Pohybové aktivity rôzneho zamerania
TABATA Vysokointenzívny intervalový tréning-rozvoj sily a vytrvalosti
Triatlon Relaxácia
Turistický krúžok Relaxácia
Volejbal Relaxácia
Základy lyžovania Výuka zjazdového lyžovania pre začiatočníkov a pokročilých
Žurnalistický krúžok Tvorba školského časopisu

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
    Hattalova 471
    027 43 Nižná
  • 421435381 405, 5381 581
    4214355057-klapka
    4214337091-klapka

Fotogaléria